Indikatorer for lokale klimasårbarhetsanalyser. Kunnskapsstatus og skisse til en metode for utprøving i norske kommuner

Rapport
Id:
2008-5

 

Eksterne medforfattarar: Helene Amundsen, Lars Otto Næss, Synne Putri Solstad og Grete K. Hovelsrud - alle CICERO