interoperabilitet

Artiklar

  • Møtet om bruk av Los, arrangert av Vestlandsforsking og Difi, samla 40 deltakarar på Rica Sunnfjord Hotel i Førde. Seminaret vart arrangert som ein del av prosjekta "Miside-løftet - frå nettavis til nettbank" (prosjekt i regi av KS Sogn og Fjordane) og Ressursnettverk for e-forvaltning (www.rnef.no). Det siste prosjektet på grunn av Vestlandsforsking si rolle som knutepunkt for elektronisk samhandling i offentleg sektor.

  • Som ein del av arbeidet innan Ressursnettverk for e-forvaltning, arrangerer Vestlandsforsking seminar om elektronisk samhandling den 27. august.

  • Vestlandsforsking får i oppdrag å utarbeida innspel til strategi for vidareutvikling av Miside og Norge.no i samarbeid med firmaet Bouvet. Det er direktoratet for forvaltning og IKT, DIFI, som er oppdragsgjevar. Arbeidet er ein del av eit større strategiarbeid for Miside og Norge.no.

  • Det som skulle vore live-blogging frå seminaret, vart stoppa av eit nettverk i konferanselokalet som ikkje fungerte. Her er likevel ei oppsummering av seminaret som samla rundt 70 deltakarar i dag (27. aug.).

  • Forskar Svein Ølnes var invitert til å halda ein presentasjon om status for semantisk interoperabilitet i norsk offentleg sektor. Det skjedde på møte i Semic.eu si Advisory Group i Brussel, 15.10.2009

  • Vestlandsforsking og NorStella arrangerer i samarbeid med Fornyings- og adm.departementet høyringsmøte og seminar om felles arkitektur i offentleg sektor (FAOS) torsdag 11.9 i Oslo.

Publikasjonar

Prosjekt