Rapport
Id:
2012-4

Raporten gir ein kortfatta oversikt over arbeidet med Semantisk Sognefjord.no. Vi har utvikla eit rammeverk for nettstader basert på semantiske teknologiar og modelleringsparadigmet Internet av ting (Internet of Things) og lenka data (Linked Data). Rammeverket er brukt i tre demonstratorar; ein reiselivsportal, ein turportal og ein turapp for smart-telefonar.