Semi-semantiske modellar for tverrsektorielle portalar -SeSam 4

Hovudmålet med SeSam 4 er å tilby tenlege verktøy slik at små og mellomstore bedrifter (SMB) kan ta steget inn i den semantiske nett-verda. Det kan gjerast ved å utvikle enkle, semtantisk baserte tilleggsverktøy til standardverktøy for publisering. Alle standardverktøya skal baserast på fri programvare. Prosjektet vil bli basert på begge standardane for semantisk teknologi: Emnekart (Topic Maps) og RDF/OWL.

Prosjektet vil utvikla tre pilotar for demonstrering av løysinga og potensialet for SMB: Reiseliv, bygg og online bedriftskatalog og -presentasjon. Vestlandsforsking skal ha ansvaret for utvikling av reiselivspiloten

Meir informasjon om prosjektet og partnarar finst på www.sesam4.net.

Informasjonssystemet "On board" er utvikla som ein av tre reiselivs-pilotar og har vore utprøvd om bord på ekspressbåten mellom Sogndal og Bergen, i samarbeid med Fjord1. Her er ei lenke til ein video på Youtube som viser piloten.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
6135
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: