Vestlandsforsking arrangerer fem årlege seminar om "ISO 15926 and Semantic Technologies".

ISO 15926 er kanskje ikkje så kjent for mange. Det er ein ISO-standard for semantisk informasjonsmodellering innan olje og gass. Seminaret samlar inviterte framståande nasjonale og internasjonale forskarar og utøvarar innan emnet. ISO 15926 er ein standard for dataintegrasjon, særleg brukt i oljesektoren. Sjølv om utgangspunktet for seminaret har vore, og er, ISO-standarden, vil seminarrekkja gradvis utvikle seg til å ta opp andre semantiske standardar og teknologiar.

GDF Suez Norge er hovudsponsor for seminaret, saman med Forskingsrådet

ISO15926 and Semantic Web Technologies Conference 2008

ISO15926 and Semantic Web Technologies Conference 2009

ISO15926 and Semantic Web Technologies Conference 2010

ISO15926 and Semantic Web Technologies Conference 2011

ISO15926 and Semantic Web Technologies Conference 2012

ISO15926 and Semantic Web Technologies Conference 2013

 

 

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6154
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar