Seminar om elektronisk samhandling 27. august

Som ein del av arbeidet innan Ressursnettverk for e-forvaltning, arrangerer Vestlandsforsking seminar om elektronisk samhandling den 27. august.

Seminaret blir arrangert i samarbeid med Norstella og staden er Holbergs Terrasse konferansesenter, Stensberggaten 27, i Oslo. Temaet er elektronisk samhandling i offentleg sektor og i tillegg til nasjonale initiativ på området vil også representantar for EU sitt prosjekt semic.eu orientera om sitt arbeid.

Seminaret startar med enkel lunsj kl. 11.30 medan programmet startar kl. 12.00 og varer ut dagen. Det er gratis deltaking, men send påmelding til Norstella eller sol@vestforsk.no På Norstella sine sider finn du også oppdatert program.

Meir informasjon om Ressursnettverk for e-forvaltning finn du på nettverket sine sider.

Programmet for seminaret:

 • 11.30 – 12.00 Enkel lunsj, mingling
 • 12.00 – 12.40 Orientering om EUs satsing på semantikk-portalen www.semic.eu, og i tillegg korleis handtera semantiske konfliktar? Stephan Mayer,  Semic.eu
 • 12.40 – 13.00 Vekstmodell for e-forvaltning v/ Hans Solli-Sæther, BI/Semicolon-prosjektet
 • 13.00 – 13.15 Beinstrekk
 • 13.15 - 13.35 LOS-prosjektet v/Susanne Daae-Qvale, Difi
 • 13.35 – 14.00 Kontaktpunkt i samsvar med tenestedirektivet. Førebuingar i Altinn og hos mange nye aktørar, v/Henning Andersson, Brønnøysundregistra
 • 14.00 – 14.20 Metodar for betre samhandling – erfaringar frå Semicolon v/ Terje Grimstad, Karde/Semicolon
 • 14.20 – 14.40 Metadata som infrastruktur - kva betyr dette i praksis? v/Arild Jansen, Universitetet i Oslo
 • 15.00 – 15.30 Semantisk samhandling gjennom SERES – kva skjer? v/David Norheim, Computas
 • 15.30 – 15.50 Strategi for metadata i offentleg sektor, Lasse Udjus, Semicolon-prosjektet
 • 15.50 - Avslutning