brukarundersøking

Artiklar

  • Stort publikum på konsert

    Forskarar frå Vestlandsforsking har studert publikumsopplevingar på årets Førdefestival, fordi arrangørane ville vite kva dei kan gjera betre for både trufaste deltakarar og nye målgrupper. Forskinga har allereie ført til nye konkrete tiltak, slik at fleire får augo opp for ein unik festivalen med artistar av verdskvalitet.

Publikasjonar