Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet

Spørjeundersøking om Forvaltningsnettsamarbeidet til samtlege kommunar og fylkeskommunar og i underkant av 200 statlege verksemder.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet, KS
Prosjektnummer:
5177
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: