Rapport
Id:
2012-6

Vestlandsforsking har gjennomført ei elektronisk spørjeundersøking for NAV Arbeidslivssenter retta mot utvalde småbedrifter i Sogn og Fjordane. Undersøkinga representerer første del i eit arbeid for å finna ut korleis rutinar for personalarbeid, særleg knytt til inkluderande arbeidsliv (IA) fungerer i små bedrifter.