Irmelin
Gram-Hanssen
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Telefon:
Tilsett:
01.09.2022

Irmelin er utdannet samfunnsgeograf og har i forskningen sin fokus på rettferdig omstilling mot økt bærekraft og koplingen mellom klimatilpasning og samfunnstransformasjon. Hun har en bachelor i internasjonale utviklingsstudier fra Roskilde Universitet, en master i northern studies fra University of Alaska Fairbanks, og disputerte i juni 2022 med en doktorgrad i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen var basert på et samarbeid med en Alaska Native landsby i Sørvest-Alaska, og tok for seg en relasjonell tilnærming til transformasjon mot økt bærekraft basert på relasjonell, feministisk og dekolonial teori.

Irmelin har tidligere jobbet med miljøinnovasjon og reduksjon av mattsvinn i både Danmark og Norge og har erfaring med å jobbe i tett samarbeid med bedrifter og offentlige aktører. Før hun kom til Vestlandsforsking jobbet Irmelin som forskningsrådgiver ved cCHANGE, der hun særlig hadde fokus på å oversette forskning innen transformasjon til praktisk anvendelige verktøy og prosesser for organisasjoner og bedrifter i Norge og utlandet.