Konsekvens av klimaendringer for tjenesteproduksjon og utøvelse av de lovpålagte oppgavene til kommunene i Nordland

Av:
Rapport
Id:
Juni 2024
Utgjevar:
Nordlandsforskning

Nordlandsforskning og Vestlandsforsking har laga ei arbeidsbok som skal hjelpa kommunane i Nordland til å analysere sin egen klimarisiko opp mot kommunal tenesteproduksjon. Arbeidsboka bygger på ein risikorangering av alle kommunane i Nordland