Slik ivaretas klima, miljø og naturmangfold i byggeprosjekter

Av:
Artikkel
Id:
Mars 2023
Utgjevar:
SINTEF

For at miljøambisjoner skal overleve detaljprosjekteringen, bør målene være konkrete. Man bør også synliggjøre konflikter mellom klima, miljø og andre hensyn så tidlig som mulig.