Tilpassing til og tiltak mot klimaendringar på lokalt nivå i Bulgaria

Prosjektet har som mål å støtte ein prosess som skal styrke kapasiteten hos lokale bulgarske styresmakter i å gjennomføre tiltak for klimatilpassing og utsleppsreduksjon. Storparten av aktiviteten er knytt til dei åtte største byane i Bulgaria, som skal sette i verk klimatiltak basert på analyse av eigne planar, gjennomførte tiltak så langt, og ein kunnskapsgjennomgang av internasjonale erfaringar på området.

Prosjekteigar er bulgarske National Trust Eco Fund (NTEF), og Vestlandsforsking er underleverandør for den norske prosjektpartnaren KS.

Norsk prosjektansvarleg er KS, og kontaktpersonen der er Christian Larsen. (christian.larsen@ks.no)

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Kommunesektorens organisasjon KS
I samarbeid med:
National Trust EcoFund (NTEF), Bulgaria
Prosjektnummer:
6587
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
  • eldre mann snakkar til kvinner i bulgarsk klasserom, engasjerte

    Vestlandsforsking har jobba med klimatilpassing i 18 år. I Bulgaria er temaet nytt, men behovet stort. – Kommuneplanleggarane vi møtte, viste overveldande interesse. Det var som å opne ein trykkventil, seier forskar Kyrre Groven.

  • Studietur i takhage i fint vêr

    Klimaproblema er ganske ulike i Bulgaria og Noreg. Likevel gir det meining å utveksle erfaringar om korleis ein kan løyse dei. I vår har Vestlandsforsking og KS gjennomført to studieturar på Vestlandet med representantar for dei åtte største byane i Bulgaria.