los

Artiklar

  • Møtet om bruk av Los, arrangert av Vestlandsforsking og Difi, samla 40 deltakarar på Rica Sunnfjord Hotel i Førde. Seminaret vart arrangert som ein del av prosjekta "Miside-løftet - frå nettavis til nettbank" (prosjekt i regi av KS Sogn og Fjordane) og Ressursnettverk for e-forvaltning (www.rnef.no). Det siste prosjektet på grunn av Vestlandsforsking si rolle som knutepunkt for elektronisk samhandling i offentleg sektor.

  • Vestlandsforsking inviterer i samarbeid med Difi til seminar om Los på Rica Sunnfjord Hotel i Førde onsdag 15. april. Seminaret blir arrangert som del av KS-prosjektet "Miside-løftet" og i samarbeid med "Ressursnettverk for e-forvaltning". Målgruppa er alle kommunar som enten har teke i bruk Los eller som ønskjer å ta det i bruk.

Publikasjonar

Prosjekt