kulturarv

Artiklar

  • Agnes, Malin og Kristin

    Har arbeidsplassen din lyst på eit lunsjforedrag, eit fagleg innslag på personalmøtet eller ei innleiing til ein diskusjon ein gong i haust? Då kan du bestille føredrag frå ein av desse tre forskarane frå Vestlandsforsking.

  • fjellturisme, breføring

    Vestlandsforsking har fått finansiering til fleire nye forskingsprosjekt, både frå Noregs forskingsråd og Regionale forskingsfond. To prosjekt handlar om arealbruk og klima og eitt om korleis klimaendringane påverkar fjellturismen. I tillegg kjem eit prosjekt om tradisjonshandverk og kulturturisme i Kvam og eit om nye og berekraftige helsetenester i Sunnfjord.

  • Stort publikum på konsert

    Researchers from Western Norway Research Institute (Vestlandsforsking) studied audience experiences at this year's Førdefestival, because the organizers wanted to know what they could do to attract both loyal participants and new target groups. The research has already led to new, concrete actions in order to increase the interest for this unique music festival with world-class artists.

Prosjekt