emigration.no er ein portal for etterkommarar etter emigranter frå Sogn og Fjordane fylke til U.S.A. i perioden 1839 1924. Ein rekner med at 43 000 emigrerte frå fylket i dette tidsrommet. Andre målgrupper er engelskspråklege brukarar med interesse for Norge, Vestlandet og Sogn og Fjordane.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
5213
Prosjektleiar: