Prosjektet er ein del av INTERREG IIIC East Zone programmet. Sogn og Fjordane fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Vestlandsforsking er norske partnerar. Avinet As har hatt underleveransar. Dei andre partnerane er Vellinge kommune, Skåne og Hallande län (SE), Roscommon (IRL), Island, Slovenia, Isle of  Man, Fyn (DK). Prosjektet utviklar kartbaserte internettenester der vevtenester innanfor kultur- og naturarv i alle dei involverte regionane blir samordna og knytt saman. Alle regionane deltek i andre EU-prosjekt, og KNOT-prosjektet skal samordne og visualisere resultata frå det samla sett av prosjekt i desse ni regionane. Prosjektet starta i 2004 og skal vere avslutta i løpet av 2006.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Interreg IIIC
Prosjektnummer:
5267
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: