Hope - Prosjektmøte i Bergen, november 2015

Program  og presentasjoner -  prosjektmøte i Bergen 27.11.2015

Sted: Møterom på fylkeshuset

12.00-12:45 Velkommen og presentasjon av HOPE prosjektet, ved Carlo Aall, forskningsleder Vestlandsforsking

  • Et internasjonalt klimaprosjekt
  • Et prosjekt om «elefanten i rommet»: Må også vi vanlige forbrukere endre vår livsstil i arbeidet med å nå klimamålene?
  • «What’s in it for me»: Hvilken nytte kan man ha lokalt og regionalt av at prosjektet kjøres i Bergen?

12:45-13:00 Spørsmål

13:00-13:20 Bergen kommune sin klimapolitikk i dag – og de kommende årene. Hvordan omfattes private husholdninger? ved Elisabeth Sørheim, Spesialkonsulent i Klimaseksjonen, Bergen Kommune.

13:20-13:30 Spørsmål

13:30-14:00 Hva vil vi med husholdningene? Demonstrasjon av prosjektopplegget, ved Marta Baltruszewicz, forsker Vestlandsforsking

  • En web-basert spørreundersøkelse for kartlegging av husholdningenes klimagassutslipp og presentasjon
  • Et «klimaspill» for å komme fram til hva husholdningene er villige til å akseptere av forbruksendringer som må til for å halvere deres klimagassutslipp.

14:00-14:15 Spørsmål

14:15-14:45 Veien videre:

  • Plan for gjennomføring av pilotintervju av 10 husholdninger i desember 2015
  • Plan for gjennomføring av hovedintervju vinteren 2016
  • Involvering av referansegruppen
  • Hvordan legge opp den avsluttende delen av prosjektet som gjelder drøfting av aktuelle politikkendringer for å realisere husholdningenes aksept av forbruksendringer

14:45-15:00 Spørsmål og avslutning

Referat frå møtet i Bergen