Karen Richardsen
Moberg
tilsett
Stillingstittel:
Forskar
Akademisk tittel:
M.Sc.
Telefon:

Karen Richardsen Moberg mottok i 2014 en MSc i Miljø og Utvikling fra The London School of Economics and Political Science (LSE) ved University of London. Hun har også en BSc med Honours i Internasjonale Relasjoner og Kommunikasjon, Media og Kultur fra Oxford Brookes University fra 2013.

Tittelen på masteroppgaven var ’Is Norway Losing its Way? A Critical Coherence Analysis of Norwegian Climate and Energy Policies’. I utdannelsesforløpet har Karen bl.a. jobbet med emner som klimapolitikk og styring, bærekraftig utvikling, ‘det grønne skiftet’ og policy analyse.

Karen har vært ansatt som forsker ved Vestlandsforsking siden sommeren 2015.

Prosjekt: