kulturopplevingar

Artiklar

  • Kaupanger

    Når Kaupanger inviterer til open dag 16. juni, er reiselivsforskar Agnes Brudvik Engeset frå Vestlandsforsking på plass for å samle materiale til ein studie av berekraftige opplevingar i skjeringspunktet mellom natur og kultur.
    – Kaupanger har så mykje å by på av kulturarv og kystkultur som ein kan kombinere med naturopplevingar, seier forskaren.

  • Foto

    Kan kultur, handel og reiseliv gje kvarandre eit løft gjennom nytenking og samarbeid? Det er ideen bak eit nystarta forskingsprosjekt i Sunnfjord.

Publikasjonar