Om berekraftige besøksopplevingar i skjeringspunktet mellom natur og kultur (OMBOOK)

OMBOOK ill.
De Heibergske Samlinger – Sogn folkemuseum: Oppstartsmøtet i OMBOOK gjekk av stabelen på De Heibergske Samlinger – Sogn folkemuseum den solrik haustdagen, 24. august. Med på møtet var Sigrid Skjerdal og Karoline Myklebust frå Sogn næring, Aud Ross Solberg frå De Heibergske samlinger – Sogn folkemuseum, Håvard Ese Eliassen frå Sogndal kommune, Christoffer Knagenhjelm frå Kaupanger Hovedgård, og Steinar Nes frå Sogndal kommune og Agnes Brudvik Engeset frå Vestlandsforsking.

Forprosjektet "OM Berekraftige besøksOpplevingar i skjeringspunktet mellom natur Og Kultur" (OMBOOK) er eit samarbeid mellom ein etablert og ein ny kulturaktørar, lokale styresmakter og forskingsinstitusjonen Vestlandsforsking. Målet i forprosjektet er å teste metodikkar i caseområdet Kaupanger for å forbetre og utvikle nye og heilskaplege besøksopplevingar i skjeringspunktet mellom natur og kultur. Reisemålet Norge har behov for meir kunnskap om kulturturisme, som har eit uforløyst potensial for å bli del av eit berekraftig reiseliv. Kulturturisme vil bidra til å ivareta kulturarv gjennom berekraftig bruk. Kulturturisme bidreg til lokal og regional utvikling, då lokale teneste- og kulturtilbod vert oppretthalde og utvida, som styrkar stadsidentitet og bulyst.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionale forskningsfond Vestland
I samarbeid med:
Musea i Sogn og Fjordane v/De Heibergske samlingar - Sogn Folkemuseum, Kaupanger
Kaupanger Hovedgård
Sogndal Kommune
Prosjektnummer:
6656
Aktuelt:
  • Kaupanger

    Når Kaupanger inviterer til open dag 16. juni, er reiselivsforskar Agnes Brudvik Engeset frå Vestlandsforsking på plass for å samle materiale til ein studie av berekraftige opplevingar i skjeringspunktet mellom natur og kultur.
    – Kaupanger har så mykje å by på av kulturarv og kystkultur som ein kan kombinere med naturopplevingar, seier forskaren.

  • museum

    Sognebygdene er rike på kulturarv og opplevingar i skjeringspunktet mellom natur og kultur. Kaupanger i Sogndal kommune har både stavkyrkje, folkemuseum og vitensenter innafor kort avstand. Men korleis kan desse attraksjonane brukast meir medvite for å styrke bulyst og stadidentitet? Det skal Vestlandsforsking og tre lokale aktørar sjå på i eit nytt forprosjekt.