berekraftig klimatilpassing

Artiklar

  • Torbjørn presenterer i Arendal

    Kva kommunar blir mest påverka av klimaendringar i framtida? Kven er mest sårbare for det som kjem? Og kven gjer mest for å tilpasse seg? Dette svarar vi på i Noradapt si aller første klimarangering av norske kommunar, som no er klar.

  • jente med ullhue og anorakk i landskap med snø og skog. smiler til kamera

    Denne våren er den unge geografen Christiane Meyer-Habighorst ein del av klima- og miljøgruppa ved Vestlandsforsking. Medan ho er i Sogndal, håpar ho å lære mest mogeleg – og få seg mange fine turar på ski.

  • Kvinne i grå genser og rosa skjerf talar til forsamling

    Noradapt har etablert eit internasjonalt vitskapsråd med fem toppforskarar med spisskompetanse på ulike sider ved berekraftig tilpassing til klimaendringane. Leiaren for rådet er Sirkku Juhola, professor i urban miljøpolitikk ved Universitetet i Helsinki. Forskingssenteret Noradapt samlar landets fremste forskingsmiljø innan klimatilpassing, og Vestlandsforsking har ansvar for drifta.