Metodeutvikling forbruksbasert klimaregnskap

Prosjektet handler om å utvikle mer presise og anvendelige indikatorer for forbruksbaserte klimagassutslipp i norske kommuner. Indikatorene brukes til å identifisere spesifikke klimatiltak som kan innføres på kommunalt nivå. Hensikten er å styrke norske kommuners verktøykasse for å legge til rette for omfattende kutt i klimagassutslipp iblant sine innbyggere. Indikatorer og tiltak vil bli identifisert gjennom en systematisk gjennomgang av forskningsfronten på forbruksbaserte klimatiltak i tråd med FNs klimapanels nyeste klimarapport. Effekten av tiltakene vil også bli tallfestet basert på nyeste forskning og norske forbrukstall.

Prosjektet spiller på erfaringer fra flere tidligere Vestlandsforskings-prosjekter, deriblant HOPE-prosjektet om husholdningers forbruksrelaterte utslipp innen transport, kosthold og energiforbruk i boliger, samt TRANSFORM-prosjektet som identifiserte kommunale handlingsrom i klimaomstillingen. Prosjektet er underordnet det mer omfattende Klimabudsjett 2.0 som studerer tiltak som kan brukes for å gjennomføre radikale klimagassreduksjoner både lokalt og regionalt. Prosjektet er et samarbeid mellom Asker kommune, Trondheim kommune, Vestlandsforsking og Ducky.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Asker kommune
I samarbeid med:
Trondheim kommune
Ducky
Prosjektnummer:
6661