Fem råd til kommuner for å få oss med på nødvendige livsstilsendringer

Kronikk
Id:
Desember 2023
Utgjevar:
Energi og klima

Reisevaner, energibruk, kosthold, forbruk av varer og tjenester: Slik kan kommuner gå fram for å redusere klimagassutslippene fra innbyggernes forbruk, skriver tre forskere fra Vestlandsforsking.