Etablering av et nasjonalt kunnskapssenter på klimatilpassing i Sogn og Fjordane - NORADAPT

Sogn og Fjordane har potensialet til å fungere som et ‘levende laboratorium’ for demonstrasjon av konsekvensene klimaendringer har på natur og samfunn og hvilke tiltak samfunnet kan sette i verk for å omstille seg til å møte disse konsekvensene.

Vestlandsforsking ønsker å etablere et nasjonalt kunnskapssenter på klimatilpassing i Sogn og Fjordane. Formålet med senteret er: (1) Utvikle kunnskapsmiljøet i fylket til å bli blant de ledende forskningsmiljøene internasjonalt på området bærekraftig klimatilpassing; (2) styrke den forskningsbaserte og brukerrelevante undervisningen på klimaområdet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL); og (3) produsere relevant kunnskap om klimatilpassing til brukere innen privat og offentlig virksomhet.

Senteret vil være lagt til Sogndal og organisert gjennom Vestlandsforsking, med et nært samarbeid med Høgskulen på Vestlandet - Campus Sogndal; og vil i tillegg involvere en rekke regionale og nasjonale brukeraktører, foruten nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer innen klimatilpassing. En sentral samarbeidspartner vil være det etablerte Klimaforum i Sogn og Fjordane.

Prosjektet vil omfatte følgende aktiviteter: (1) Kartlegge kunnskapsstatus og kunnskapsbehov i private og offentlige brukergrupper regionalt og nasjonalt; (2) gjennomføre drøftingsmøter med aktuelle faglige samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt for å avklare omfang av og betingelser for deltakelse i senteret; (3) søke sammen med aktuelle samarbeidspartnere om midler til forsknings- og utviklingsoppdrag; og (4) forberede en søknad til Norges forskningsråd og/eller Nordisk råd og/eller EUs forskningsrammeprogram og/eller Stortinget om langsiktig grunnfinansiering av senteret.

Innlegg på nettsida til NRK Sogn og Fjordane: Framtidas vêr er her allereie

NRK Vestlandsrevyen 01.10.2018: Intervju med Carlo Aall (bla fram til ca. 5:30)

Nationen 25.11.2018: Norge får nasjonalt klimatilpasningssenter i Sogndal

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet
Prosjektnummer:
6484
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Teksam
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt: