Presentasjon av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning

Foredrag
Id:
16.05.2018

Presentasjon for Stortingbenken fra Sogn og Fjordane, Førde, 16.05.2018