Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning er offisielt åpnet

""
Frå opninga av Nasjonalt senter for berekraftig klimatilpassing. Frå venstre: Tore Storehaug, Atle Hamar og Karen Marie Hjelmeseter. Foto: Kyrre Groven

Statssekretær Atle Hamar, stortingsrepresentant Tore Storehaug og leder i næringsutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Karen Marie Hjelmeseter stod for åpninga. Senteret skal hjelpe samfunnet med å tilpasse seg et klima i endring.

Klimatilpasningssenteret vil ha Vestlandsforsking i Sogndal som vertsinstitusjon, og samtidig være et virtuelt senter med en rekke av de fremste faglige institusjonene på klimatilpasningsområdet som partnere.  «Vi avholder det første sentermøtet i klimatilpasningssenteret i dag, etter en positiv og kreativ dialog med aktuelle partnere gjennom høsten. Intensjonsavtaler er snart på plass med alle partnere, og det jobbes nå med senterstrategi, organisering og handlingsplan for det videre arbeidet» forteller forskingskoordinator for senteret Carlo Aall entusiastisk.

Forskningspartnere som er med i senteret er: CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, NTNU Institutt for geografi, Universitetet i Bergen ved Senter for klima og energiomstilling (CET), NORCE Klima, NORCE Samfunn, og Nordlandsforskning.

Senteret har fått en oppstartsbevilgning på 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2019, og er sikret 5 millioner kroner i årlig grunnfinansiering fra 2020. Forskingsleder for miljøgruppa ved Vestlandsforsking, Halvor Dannevig, mener bevilgningen er viktig for videre kunnskapsutvikling om klimatilpasning. «Vi har mye kunnskap om de konsekvensene klimaendringene vil ha på natur og samfunn, men vi ligger langt etter når det gjelder kunnskap om hvordan samfunnet kan og bør tilpasse seg dette» sier Dannevig.

Senterkoordinator Torunn Hønsi har vært travel med å organisere alt det praktiske til åpningen av senteret de siste ukene, samtidig som tre nye prosjekter for senteret har startet opp. «Vi har den siste uken kommet i gang med de første oppdragene til senteret, der vi skal gjøre utredninger for Sogn Regionråd, fylkeskommunene i Sogn og Fjordane og Hordaland og Kommunenes sentralforbund (KS)», forteller Hønsi. 

Direktør ved Vestlandsforsking, Merete Lunde, er svært glad for bevilgningen til klimatilpasningssenteret, som vil styrke fagmiljøet i Sogndal og gi nye forskerstillinger ved instituttet. «Gjennom samarbeid med sterke fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt vil vi bidra til å heve kunnskapen om klimatilpasning og styrke både privat og offentlig sektors evne til å gjennomføre nødvendige tiltak» sier Lunde.  

Senteret ble offisielt åpnet av statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V). Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane KrF Tore Storehaug og Fylkesordfører i Sogn og Fjordane Jenny Følling vil deretter lede an i en lang rekke av åpningstaler til senteret.  

Sjå frå åpninga av senteret: https://www.youtube.com/watch?v=Oqnc_66c7-w&feature=youtu.be