Vurdering av sårbarhet for klimaendringer i risiko- og sårbarhetsanalyser

Oslo kommune opplever at med dagens praksis i risiko- og sårbarhetsanalyser i planprosessen blir ikke konsekvensene av naturhendelser og klimaendringer kartlagt på en god nok måte.  Kommunen ønsker derfor å få innspill til hvordan dette arbeidet kan bedres.

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Oslo kommune
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet
Prosjektnummer:
6510
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar