Presentasjon av Norsk senter for bærekraftig klimatilpasning

Foredrag
Id:
14.09.2018

Presentasjon for Sogn Regionråd, Leikanger, 14.09.2018