Nasjonalt klimatilpasningssenter etableres i Sogndal: Skal hjelpe samfunnet å tåle klimaendringene bedre

""
Frå venstre: Halvor Dannevig, Torunn G. Hønsi og Carlo Aall. Foto: Bård Basberg

Vestlandsforsking skal i samarbeid med en rekke faglige partnere etablere et nasjonalt kunnskapssenter om bærekraftig klimatilpasning i Sogndal. Det er bevilget 10 millioner kroner i statsbudsjettet 2019 til oppstart av senteret.

Senteret er lagt midt i regionen som så langt har blitt hardest rammet av klimaendringer. - Det nye Vestland fylke vil fungere som et levende laboratorium for å skaffe ny og brukerrettet kunnskap om hvordan samfunnet best kan redusere skadene av klimaendringene, sier leder for senteret, Carlo Aall. - Ordet bærekraft betyr at klimatilpasning må være i tråd med målet om en bærekraftig utvikling, og derfor ikke må føre til økning av klimagassutslipp eller tap av biologisk mangfold, uttaler Aall videre.

KrF sikret gjennomslag for senterbevilgningen i forhandlingene om statsbudsjettet. Ideen om et klimatilpasningssenter har tidligere blitt presentert for regjeringen, ved statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar (V) og kunnskapsminister Iselin Nybø (V), og stortingsbenken for Sogn og Fjordane. Senteret vil bli formelt åpnet i Sogndal 7. desember.

En av de andre initiativtakerne ved Vestlandsforsking, Halvor Dannevig, sier at samfunnet har mye kunnskap om hvordan klimaet vil endre seg og hvilke konsekvenser det kan få for natur og samfunn, men at vi ligger langt etter når det gjelder kunnskap om hvordan samfunnet kan tilpasse seg dette.  Dannevig mener bevilgningen til Norsk klimatilpasningssenter vil føre til en vesentlig økning i kunnskapen om klimatilpasning.

Senteret vil ha Vestlandsforsking i Sogndal som vertsinstitusjon, og vil samtidig være et virtuelt senter med en rekke av de fremste faglige institusjonene på området som partnere. - Vi har hatt en positiv og kreativ dialog med aktuelle partnere i høst, og de har nå til underskrift en formell partnerskapsavtale, forteller Aall entusiastisk. Følgende er invitert inn i senteret: CICERO Senter for klimaforskning, Høgskulen på Vestlandet, NTNU Institutt for geografi, Universitetet i Bergen ved Senter for klima- og energiomstilling, NORCE Klima, NORCE Samfunn, og Nordlandsforskning. Senteret startet arbeidet alt i høst med midler fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, men manglet en langsiktig finansiering.

Senterkoordinator Torunn Hønsi var i ferd med å sende ut invitasjoner til åpningen av senteret da den gledelige meldingen kom om bevilgning gjennom statsbudsjettet: - Det gir en liten forsinking i utsending av invitasjonen, men det gjør vi med glede for å få med denne fantastiske nyheten, sier en glad Hønsi.

Merete Lunde, direktør ved Vestlandsforsking, legger vekt på den strategiske betydningen senteret kan få for Vestlandsforsking. – Vi har som mål å ha en ledende nasjonal posisjon på området klimatilpasning, og denne anerkjennelsen med bevilgning over statsbudsjettet gjør dette mulig, sier Lunde. – Vi kan nå bygge fagmiljøet i Sogndal enda sterkere med flere forskere, og vi får mulighet til å samarbeide med andre ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljø på området. Vi ønsker å bidra til at kunnskapen blir tatt i bruk for å styrke både privat og offentlig sektor sin evne til tilpasning til klimaendringer, sier Lunde.