Hvilke kommuner er mest utsatt for klimaendringer, og hvilke gjør mest med problemet?

Artikkel
Id:
Oktober 2023
Utgjevar:
Idunn
Tidsskrift:
Plan Vol55 utg.3

Under Arendalsuka 2023 lanserte Norsk senter for bærekraftig klimatilpassing (NORADAPT) indikatorer for klimarangering av kommuner ment å kunne brukes til å styre arbeidet med klimatilpasning, både nasjonalt og regionalt. Det er det første nasjonale indikatorbaserte systemet for klimarangering av kommuner.