Kartlegging av erfaringer fra arbeidet med klimatilpasning i små- og mellomstore kommuner

KS gjennomførte høsten 2017 en nettbasert nasjonal spørreundersøkelse om klimatilpasning i kommunene (Wang 2018). Hensikten var å få et styrket kunnskapsgrunnlag om arbeidet med klimatilpasning i kommunene.  I forlengelsen av undersøkelsen ønsker KS å følge opp med en dybdeundersøkelse i små- og mellomstore kommuner for derigjennom å få et dybdedykk i denne typen kommuners arbeid og behov for oppfølging.  Det vil også bidra til et bedre grunnlag for KS' videre arbeid med politikkutvikling, kunnskapsutvikling og gjennomføringskraft for våre medlemmer. Undersøkelsen skal gjennomføres i form av telefonintervju av 10 kommuner. 

Lenke til KS

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6505
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: