Drivere bak og rebound effekter knyttet til stasjonær og mobil energibruk

Målet med dette prosjektet er å analysere den stasjonære og mobile energibruken i Norge de siste 20 årene; dvs. sammensetningen av energibruket, totaltall for fordelingen mellom direkte og indirekte energibruk, driverne bak energibruken og rebound effekter innebygd i politikk som tar sikte på å redusere stasjonær og mobil energibruk. Denne innsikten vil bli brukt til å produsere ulike scenarier for framtidig energibruk der det også vil bli tatt hensyn til et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene med 50% innen 2050.  En brukergruppe med representanter fra NVE og Miljødirektoratet vil bli inkludert i scenario-arbeidet.

Prosjektet vil begynne med å studere følgende delsystemer:

  1. Mobil energibruk fra godstransport innen og gjennom Norge
  2. Stasjonær energibruk fra norske husholdninger.

Ytterligere studier vil bli avklart i løpet av prosjektperioden.

Prosjektet er knytt til CenSES, nasjonalt forskningsenter for miljøvennlig energi.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6335
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: