Klimaendringer, energifremskriving og tidsperspektiv

Foredrag
Id:
Oktober 2015

Innlegg på den årlege nasjonale samlinga "Norges energidager" som vart halden på Scandic Holmenkollen Park hotell i Oslo 15. og 16. oktober