Overraskande nedgang i energibruk i hushaldningane

På årssamlinga i det nasjonale forskningssenter for miljøvennlig energi CenSES (Centre for Sustainable Energy) i Oslo 9-10 desember innleia professor Carlo Aall frå Vestlandsforsking om årsakene til den overraskande reduksjonen i energibruk i hushaldningane som har skjedd sidan 1990.

Frå 1 januar startar Vestlandsforsking eit femårig delprosjekt innan CenSES der vi skal analysere drivarar bak stasjonær og mobil energibruk i hushaldningane og drøfte aktuelle strategiar som styresmaktene kan velje for å redusere denne energibruken opp mot 50 prosent frem mot 2050.

Carlo Aall: Endringer i husholdningenes energibruk