10 prinsipp for berekraftig mobilitet

På Vegkonferansen «Grøn transport» i Hyen samfunnshus den 27.08.2015 arrangert av m.a. "Midtvegen Sogn og FJordane" (sjå program) hadde forskingsleiar Carlo Aall ei innleiing før den politiske debatten der han m.a. la fram ti prinsipp for å omstille samfunnet frå "kraftig mobilitet" til "berekraftig mobilitet".