Effekter av Dieselgate-skandalen på energiforbruk og CO2-utslipp

Notat
Id:
2017-2

Energi- og utslippsdata på http://transport.vestforsk.no/ er oppdatert. Vi har beregnet endringer i energibruk og utslipp av CO2-ekvivalenter som følge av "Dieselgate", dvs. avsløringene om at bilprodusentene har jukset med utslippstall. Også resultater fra nye undersøkelser som viser betydelig underrapportering om bilenes faktiske forbruk, er tatt hensyn til. Dette gjelder både for diesel- og bensindrevne personbiler, samt el-hybridvariantene av disse. Bakgrunnen for endringene er dokumentert i dette notatet.