Beyond the Gender Paradox: Women's careers in technology-driven research and innovation in and outside of academe - Nordwit

Nordwit project website

Nordwit Blog

 

The Nordic Centre of Excellence (NCoE) Beyond the gender paradox focuses on exploring women's careers in technology-driven work environments, and conducts action (-for change), solution-focused research and development research in these contexts. 
The NCoE has four main research pillars, investigating these both inside and outside of academe in a cross-sectoral, comparative manner: 

•    regional knowledge and innovation systems; 
•    knowledge and innovation systems in research-intensive environments; 
•    e-health;  
•    Digital Humanities (in the academe and in the gaming industry).

The NCoE draws on three research environments: Uppsala University, Sweden; the University of Tampere, Finland; and Bergen University and Vestlandsforskning in Norway. Its interdisciplinary core researcher group has a variety of epistemic backgrounds, incl. Gender Studies, Informatics for the Humanities, Social Sciences, Human Resources, Science and Technology Studies, Higher Education Studies, and Equality Studies. These researchers have previously done research inter/nationally on gender in organizations, on womens careers in academia and knowledge-intensive business contexts and on gender and technology.

In its work the NCoE focusses on emerging innovation work contexts where female-dominated concerns (e.g. health care; the Humanities) intersect with technology, producing novel employment landscapes with specific Nordic dimensions through the structural similarities of the Nordic countries (e.g. sparsely populated rural areas versus urban areas). It will test the gender paradox of few women at the top against a backdrop of new non-linear portfolio careers such as they are increasingly common in technology-driven work scenarios. Elsewhere (eg the voluntary sector) that shift has contributed to a female-dominated workforce due to its characteristics of flexible working, the potential for home-working etc. 

The NCoE will collaborate with regional and national actors, to elaborate for the international scientific community and Nordic policy makers how womens possibilities of engaging in innovation and research are influenced by the various Nordic cultural and geographical contexts. Using action-based research methods and connecting actors at different levels the NCoE will also examine how womens possibilities for making rewarding careers in research may be improved. 
 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nordforsk
I samarbeid med:
Uppsala Universitet
Tampere Universitet
Prosjektnummer:
6452
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar (permisjon)
Seniorforskar
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
 • Hilde med ny fagbok

  Heilt tilfeldig oppdaga forskingsleiar Hilde G. Corneliussen at den nye fagboka hennar om kvinner sin veg til IT-sektoren var publisert. Boka hadde berre ligge ute i fire dagar, men var alt lasta ned av over 500 personar.
  – Veldig kjekt, og heilt annleis enn å publisere vitskaplege artiklar, seier ho.

 • Ei gruppe kvinner i akademia står oppstilt og smiler

  Kvinner har lenge vore i mindretal i teknologiorientert arbeid, også i likestilte Norden. Dette paradokset var utgangspunktet for eit femårig forskingssamarbeid med universiteta i Uppsala og Tampere.
  – Eit av dei mest spennande funna våre er at kvinner finn ukonvensjonelle vegar inn i denne typen arbeid, seier seniorforskar Gilda Seddighi.

 • To kvinner med pc i møterom, ei middelaldrande og ei ung. Smiler

  Sosiologistudent Mathea Endeberg fekk sin første smak av arbeidslivet gjennom arbeidslivsretta praksis ved Vestlandsforsking i oktober og november. På dei sju vekene rakk ho å utforme og gjennomføre ein survey til teknologistudentar og analysere svara som kom inn.
  – Eg har ikkje gjort noko liknande før. Det har vore spennande å vere med frå start til slutt, seier Mathea.

 • Kvinne med grått hår og briller sitter med en åpen bok og en bokstabel foran seg.

  Det er ikkje tilfeldig at Vestlandsforsking har evaluert den nasjonale satsinga «Jenter og teknologi» og er tungt inne i eit nordisk forskingssenter på feltet kjønn, teknologi og mangfald. Etter kvart har den solide merittlista til Hilde G. Corneliussen på dette feltet gitt fleire prestisjefylte oppdrag.

 • Foto

  Skeiv kjønnsfordeling står sentralt i Vestlandsforsking si IKT-forsking. I ein ny rapport samlar forskarane all tilgjengeleg statistikk om kvinner si deltaking i sektoren, som er spådd ei rivande utvikling i åra framover. – Kunnskapshola vi har funne, skal vi fylle gjennom kvalitativ forsking, seier Hilde G. Corneliussen.

 • Hilde G. Corneliussen

  Hilde G. Corneliussen har fått opprykk frå forskar II til forskar I. Dette er høgaste faglege rangering i instituttsektoren, tilsvarande professor hjå universiteta. I seks år ved Vestlandsforsking har ho jobba i fagfeltet "teknologi og samfunn", med særleg fokus på kulturelle forståingar av kvinner og menn sine ulike relasjonar til IT.

 • ""

  Gilda Seddighi er ein av dei nye forskarane i Sogndal i 2018. Ho forskar på korleis ein kan inkludere kvinner og innvandrarar i større grad i utvikling og bruk av informasjon og kommunikasjonsteknologi i samfunnet.

 • Aktuelt
  ""

  Vestlandsforsking har kvalifisert seg til 5 års forsking på kvinner i forsking og innovasjon. - Kvinner som er utdanna innan teknologi eller har yrke som blir stadig meir prega av teknologi, vil stå sentralt, seier prosjektleiar Hilde G. Corneliussen.