Rapport
Id:
Desember 2019
Utgjevar:
Stiftinga Vestlandsforsking

Denne rapporten gir en grundig introduksjon til og oversikt over statistikk om kvinner og menns deltakelse i IKT-arbeid i Norge, og sammenligner denne med tilsvarende tall fra nordiske land og med internasjonale statistikker. Rapporten er en del av arbeidet for Nordwit som er et Nordic Centre of Excellence med fokus på kvinner i teknologi-drevne karrierer.

Rapport (1015.87 KB)