Women's Experience of Role Models in IT: Landmark women, substitutes and supporters

Artikkel
Id:
Juni 2019
Utgjevar:
Universitetsforlaget

Artikkel i Fjordantologien 2019 av Hilde G. Coneliussen, Gilda Seddighi og Carol Azungi Dralega

Samandrag:

Hvor finner kvinner som jobber med IT, rollemodeller? Det er spørsmålet som stilles i dette kapitlet, som presenterer funn fra en studie av kvinner i IT-karrierer. Gjennom dybdeintervjuer og med forankring i feministisk teknologiforskning og forståelse av kjønn som sosiale praksiser, utforskes kvinnenes erfaringer med rollemodeller. Mangel på kvinnelige rollemodeller er sentralt i kvinnenes fortellinger, og vi utvikler en modell som illustrerer kvinnenes ulike måter å håndtere dette på.

Bok: Ø. Helgesen, R Glavee-Geo, G. Mustafa, E Nesset og P. Rice (Eds.), Modeller - Fjordantologien 2019 (375-395)