Hva skal til for at jenter velger teknologiutdanning?

Foredrag
Id:
Mars 2022

Realsfagsrekruttering, webinar fredag 18. mars, handlar om kva det er som motiverer jenter til å velgje STEM-utdanningar og kva tiltak er det som verkar.