utmark

Artiklar

  • Seminar
    Er fleirbruk av utmark mogeleg utan konflikt?

    Det treårige prosjektet Forvaltningssystem for fleirbruk av utmark hadde formidlingsseminar i Sogndal 5. juni med framlegging av resultat frå prosjektet. Det var 24 deltakarar på konferansen frå kommunar, frivillige organisasjonar, skular, reiseliv og grunneigarar.
    Sjå program lenger ned for presentasjonar

Publikasjonar

Prosjekt