statistikk

Artiklar

  • Ung mann med mygg/mikrofon står framfor eit lerret med grafar og kart på

    Ei ny teneste samlar inn og deler ferske data om klimatilpassing frå alle delar av samfunnet. Norsk klimamonitor blir lansert 13. desember, og statssekretær Aleksander Øren Heen frå Klima- og miljødepartementet står for den offisielle opninga.