karriereutvikling

Artiklar

  • VF med Sparebankstiftinga SFj

    Vestlandsforsking stadfestar langt på veg påstanden om at arbeidstakarar i distrikta opplever ei raskare karriereutvikling enn i større byar.
    – Vi er i grunnen positivt overraska over kor nøgde folk er med å jobbe i distrikta, seier Kristin Løseth og Daniel Furberg, som nyleg la fram ein rapport om temaet for Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane.

  • to forskarar sogndal

    Det blir ofte sagt at vegen til stort ansvar og viktige oppgåver er kortare i arbeidslivet i distrikta, men stemmer dette? Vestlandsforsking har teke på seg å undersøke dette spørsmålet for Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, og gjennomfører no ei spørjeundersøking som dei fleste arbeidstakarar i gamlefylket kan svare på.