forsking

Artiklar

  • minister legg fram melding

    Vestlandsforsking har gitt høyringsinnspel til den nye distriktsmeldinga, som vart lagt fram i juni.

    – Eg saknar viljen til å styrke verkemiddel som stimulerer til meir forsking og utvikling i distriktskommunar og distriktsnæringslivet, seier Anne Karin Hamre, direktør i Vestlandsforsking.

  • Foto

    Samuel og Eir-Hild, to 10.-klassingar ved Luster ungdomsskule i Gaupne, var nyleg utplasserte ved Vestlandsforsking og Høgskulen på Vestlandet i tre dagar. Der utførte dei enkle forskingsoppgåver og blei kjende med mange som arbeider med forsking og undervisning.