folkeforskning

Artiklar

  • app for deling av klimadata

    Bur du i Sunnfjord, Kinn eller Osterøy og har ein smarttelefon? Då kan du dele foto og observasjonar om vêr med forskarar.