artificial intelligence

Artiklar

  • Formelt kledde kvinner står framme i klasserom. Menn sit og klappar. Lerret i bakgrunnen.

    Forskingsrådet har tildelt over 19 millionar kroner til eit nytt forskingsprosjekt om kunstig intelligens, stordata og sosiale medium leia av Vestlandsforsking. Prosjektet skal utvikle metodar for å avdekke og stoppe hatprat og radikalisering via nettet.