Årsmelding

Artiklar

  • årsmelding vf på nett 2023

    No kan du lese Vestlandsforsking si årsmelding for 2022 på nettsida vår. Dette er den første heildigitale versjonen av instituttet si årsmelding.
    – Vi håpar det vil gjere at fleire les om oss og det vi held på med, seier direktør Anne Karin Hamre.

  • Direktør Merete Lunde og leiargruppa

    Årsmeldinga for 2018 har mange høgdepunkt for Vestlandsforsking. Noradapt vart etablert, 70 prosjekt var i arbeid ved instituttet, forskarane har publisert rekordmange artiklar, og instituttet fekk svært god omtale.