Kristin
Løseth
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Telefon:
Tilsett:
08.08.2022

Kristin Løseth er seniorforskar og blei tilsett ved Vestlandsforsking i 2022. Ho har ei doktorgrad om kunnskapsutvikling og innnovasjon i reiselivet frå det humanistiske fakultetet ved Aalborg Universitet (2014). Ho har lang erfaring som førelesar og forskar innan tema naturbasert reiseliv, entreprenørskap og innovasjon ved Høgskulen på Vestlandet (2007–2022). Ved Vestlandsforsking er ho tilknytt feltet teknologi og samfunn og har hovudfokus på naturbasert reiseliv, reiseliv og klimaendringar, og regional utvikling. 

 

Publikasjonar: