FNs bærekraftmål

God helse og livskvalitet

3 GOD HELSE OG LIVSKVALITET

3.1: Redusere morsdødelegheit til mindre enn 70/100 000 fødde.

3.2: Få slutt på død for nyfødde (til under 12/1000), barn under 5 år (til under 25/1000). 3.3: stanse epidemiar som Aids, TUB, malaria og tropiske sjukdomar, hepatitt og vassboren sjukdommar.

3.4: redusere prematur død grunna ikkje-smittsame sjukdommar, fremje god psykisk helse.

3.5: Styrke førebygging og behandling av rusmisbruk, narkotika og alkohol.

3.6: halvere globalt dødsfall og skadde i trafikkulukker.

3.7: sikre tilgang på seksuell og reproduktiv helse.

3.8: universelle, allmenne, gode helsetenester, god tilgang på vaksiner og medisin.

3.9: redusere dødsfall og sjukdom av farlege kjemikaliar og ureina luft, jord og vatn,

3a: styrke WHO konvensjon om tobakkskontroll.

3b: støtte FoU av vaksiner og medisinar for smittsame og ikkje-smittsame sjukdomar som primært rammar U-land.

3c: auke helsefinansiering, rekruttere og utdanne helsepersonell i U-land.

3d: styrke kapasitet i alle land, særskilt U-land for tidleg varsling, risikoavgrensing og handtering av helserisiko.

3 God helse og livskvalitet